Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?

Updated on 2 února, 2024

Zadání příkazu stop loss nebo take profit je klíčovým aspektem efektivního řízení obchodů na platformě MetaTrader 4 (MT4). Nastavením stop lossu můžete omezit své potenciální ztráty a ochránit svůj účet před výrazným propadem. Naopak příkaz k převzetí zisku umožňuje uzamknout zisky a ukončit obchod na předem stanovené cenové úrovni. V této příručce vám krok za krokem vysvětlíme, jak v MT4 zadat příkaz stop loss nebo take profit.

Po přihlášení k účtu Mt4 si v okně Sledování trhu, které se nachází na levé straně platformy, vyberte nástroj, se kterým chcete obchodovat.

Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?

Kliknutím a přetažením nástroje do oblasti grafu vpravo od okna Sledování trhu vykreslíte graf pro daný nástroj.

Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?

V nabídce panelu nástrojů nad grafem se nachází tlačítko “Nová zakázka”, kliknutím na toto tlačítko otevřete okno zakázky.

Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?

V okně příkazu můžete změnit měnový pár, velikost lotu, a co je důležité, také Stop Loss a Take Profit. Jakmile jsou nastavení na požadovaných hodnotách, můžete zadat obchod kliknutím na tlačítka “Sell by Market” nebo “Buy by Market”.

Při zadávání úrovně Stop Loss nebo Take Profit musí být splněny následující parametry: U pokynu k nákupu musí být úroveň Stop Loss umístěna na nižší ceně, než je cena pokynu, a úroveň Take Profit musí být umístěna na vyšší ceně, než je cena pokynu. U příkazu k prodeji musí být úroveň Stop Loss umístěna na vyšší ceně, než je cena příkazu, a úroveň Take Profit musí být umístěna na nižší ceně, než je cena příkazu. Všimněte si, že pro provedení obchodního příkazu nemusíte zadávat úrovně Take Profit nebo Stop Loss.

Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?

Úprava otevřené objednávky

Pokud jste již otevřeli pozici, můžete nastavit Stop Loss a Take Profit na již otevřeném příkazu dvojitým kliknutím na otevřený příkaz v okně obchodu. Tím se otevře okno příkazu, které umožňuje upravit příkaz pomocí Stop Loss a Take Profit.

Jak umístit Stop Loss nebo Take Profit v MT4?
Did this answer your question?
Join Now